חפש

טלוויזיה בחינם לכולם! (100% חוקי)

חפש

המדריך המלא לרכישת סטרימר 
 10 הסטרימרים המומלצים ביותר לשנת 2023

בס"ד
 
 
ברוכים הבאים לאתר חנות האינטרנט של חברת EZ-TV  (להלן: "החנות" ו/או "האתר")
 
1.      מבוא
1.1.        החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
 
1.2.        תנאי מוקדם לתוקף הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 
1.3.        הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין  EZ-TV , לכל דבר ועניין.
 
1.4.        הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 
1.5.        גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בה, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך אם אינך
              מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
 
1.6.        תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחנות שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
1.7.        אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה בחנות.
 
1.8.        השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה
              גם לנקבה במשתמע.
 
1.9.       המכירה מיועדת גם למכירה סיטונאית ומיועדת גם למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). 
 
 
2.      הזכות/כשרות להשתמש באתר
 
    כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר על מנת לבצע רכישות:
 
2.1.        המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא
              כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם החנות.
 
2.2.       ככל שהמשתמש הוא קטין (מתחת לגיל 18), המשתמש מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו
             לבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעייםו/או החוקיים לביצועה.
 
2.3.       המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 
2.4.       המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (להלן: "כרטיס אשראי").
 
2.5.       המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 
3.       המוצרים המוצעים באתר
 
3.1.        עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה". דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, המחיר, מחיר המשלוח
              ואת המחיר כולל דמי המשלוח.
 
3.2.        התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל
               לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.
 
3.3.        הנתונים הינם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה, שיטות הבדיקה, תנאי הבדיקה, נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן
              על ידי היצרן/יבואן.
 
3.4.        האחריות לכל מוצר הינה בהתאם למצויין בדף המוצר באתר.
 
3.5.        המחירים הנקובים באתר תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד.
 
3.6.     המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. 
 
3.7.     המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין מחירי המוצר באתר לבין מחיריהם באתרים אחרים, המופעלים על ידי
             צדדיים שלישיים, המפנים אל האתר. המחיר הקובע הוא מחיר המוצר/ים באתר.
 
3.8.     מוצרים שנמכרים במבצע וכוללים מתנה - קבלת המתנה, במוצר/ים של קנה-קבל, בכפוף למלאי הזמין .
 
3.9.     ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 10 תשלומים ללא ריבית. המחיר עד 10 תשלומים שווה למחיר במזומן.
           
 
 
4.       אופן ביצוע הרכישה
 
5.1.        הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה,לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה
              במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 
5.2.        חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ולאחראישור העסקה ע"י חברות האשראי.
 
5.3.        לקוח המבקש איסוף עצמי , יחויב במלוא סכום ההזמנה (לא ניתן לשריין מוצר ללא תשלום מלא).
 
5.4.        הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין
               בלבד. החנות לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.
 
5.5.        מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.לEZ-TV שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת
              פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 
5.6.        במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך 96 שעות וההזמנה תחשב למבוטלת.
 
 
6. ביטול רכישה והחזרת מוצרים 
 
6.1  ניתן לבטל הזמנה שבוצעה באתר גם לאחר שחויבה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981.
ביטול שכזה כרוך בדמי ביטול בסך 5% מערך המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 דמי ביטול אלו ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי. 
 
6.2. ניתן לבטל עסקה עד 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר (למעט מוצרים מיוחדים והזמנות מיוחדות - ראה להלן) או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם, אלא אם צויין אחרת בדף המוצר. 
הודעה על הביטול תימסר בכתב באמצעות דוא"ל. המוצר יוחזר באריזתו המקורית. 
יחד עם זאת, במידה וערך המוצר פחת, אין כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו. 
 
6.3 הזכות לביטול עסקה לא תחול על מוצר שיוצר במיוחד עפ"י דרישות וצרכי הצרכן
למען הסר ספק כהזמנות מיוחדות – תחשב כל הזמנה הכוללת שדרוג זיכרונות/התקנת תוכנה או כל שינוי במפרט הטכני המקורי של המחשב – תחשב כהזמנה מיוחדת ולא ניתן יהיה לבטלה.
מוצר לרבות מחשב נייח ו/או מחשב נייד שהורכב ו/או יוצר על פי רצונותיו ודרישותיו של הצרכן לא ניתן לבטל את רכישתו ו/או להחזירו
(אם סופק ללקוח) ו/או להחליפו אלא ככל שהתגלה פגם בייצור אחד מרכיביו או במקרה של אי התאמה בין המוצר שסופק למסוכם בהזמנה
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית (אך לא חייבת), לפנים משורת הדין ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לפעול אחרת מן האמור לעיל.
 
6.4 עסקת רכישה של מוצר שהורכב לפי דרישת הלקוח ללא פגם בייצור ו/או אי התאמה, יהיה ניתן לביטול על פי שיקול דעת החברה ובכפוף לבדיקת
מעבדה של החנות כי המוצר הוחזר כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש. במקרה כזה תהא רשאית החברה לאשר את ביטול העסקה ולחייב את הלקוח
בתשלום דמי ביטול בסך כולל של 20% מגובה עלות העסקה.
 
6.5 בעת ביטול עסקה יוחזר המוצר לחברת EZ-TV על חשבון הקונה , באמצעות דואר שליחים מאובטח , כשהמוצר במצב תקין באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש , למען הסר ספק , 
שימוש במוצר כולל כל סוג של שימוש במוצר לרבות חיבורו לחשמל והתקנת תוכנות או אפליקציות שונות כולל הרחבות תוכן וכל שינוי בהגדרות במצב התוכנה המקורי של המכשיר.
 
6.6 לא ניתן לבטל עסקה בגין מכשיר שהוחלף או שודרג .
 
6.7 במידה ומתעורר אצל הלקוח חשש שהמוצר פגום במסגרת 14 יום הראשונים מרגע קבלת המשלוח, על הלקוח  להודיע באופן מידי ללא דיחוי בהודעת דואר אלקטרונית לחברת EZ-TV, 
באחריות הלקוח לשלוח את המוצר לחברת EZ-TV לבדיקת המוצר ע"י מעבדת החברה בהתאם לסוג השירות ואחריות המוצר. 
במידה וימצא המוצר כפגום יוכל הלקוח לקבל מוצר חדש ללא תשלום נוסף של  דמי משלוח או לחילופין את כספו בחזרה ולקבל החזר כספי על דמי המשלוח ששולמו, ככל והמוצר נשלח אל הלקוח במקור.
 
6.8 כל מקרה של ביטול וזיכוי ו/או החלפה מותנה בהצגת חשבונית מקורית בגין רכישתו.
 
6.9 לא ניתן לבטל עסקה כאשר המוצר נמצא בשינוע והועבר לחברת השליחויות , במקרה כזה , על הלקוח להמתין שהמוצר יגיע עליו באמצעות חברת השליחויות , לשלוח את המוצר באריזתו המקורית בחזרה לחזרת EZ-TV באמצעות דואר שליחים מאובטח על חשבונו, לאחר קבלת המוצר ובדיקת מעבדה יזוכה הלקוח בניכוי דמי ביטול כאמור לעיל.

6.10 במקרה של החזרת מוצר אשר נעשה בו שימוש , בטווח תקופת ההחזרה בהתאם למוצר , הכולל שינוי במצב התוכנה המקורי של המכשיר , לרבות התקנת תוכנות או הרחבות תוכן על ידי המשתמש , רשאית החברה לחייב את הלקוח בתשלום דמי ביטול בסך כולל של 20% מגובה עלות העסקה על פי מחיר המוצר המלא (בהתאם למחיר המלא של המוצר לפני הנחה לרבות קופונים) .
ההחזר הכספי יבוצע לאחר שהמכשיר יוחזר על ידי הלקוח ויבדק על ידי המעבדה לאישור תקינות המוצר .
החברה רשאית לחייב את הלקוח עבור פחת בערך המוצר לרבות פתיחת אריזות מקוריות , שימוש בכבלים ושנאים וכו'...

6.11 עלויות החזרת המוצר יחולו על הלקוח.

6.12 לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצר שהועבר לתיקון והוחזר ללקוח , רשאית החברה לאשר ביטול עסקה במקרה כזה בהתאם לשיקול דעתה , ביטול עסקה בהתאם לאמור לעיל רשאית החברה לחייב את הלקוח בדמי ביטול עסקה בגובה 20% מגובה העסקה ( מחיר מוצר מלא ).
 
 
 
7.   אספקת המוצרים
7.1     החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר,
              אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 
7.2 מרבית המוצרים באתר נשלחים ללקוח באמצעות חברת שליחויות , חלק מהמוצרים נשלח באמצעות דואר רשום.
 
7.3     החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון כמפורט בסעיף 9.3 לעיל ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה.
 
7.4    באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום
              מראש עם הלקוח.
 
7.5    זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
 
7.6    אספקת המוצרים הינה עד בית הלקוח ע"י חברת השליחויות או עד לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח ע"י דואר ישראל בהתאם למפורט בהזמנה
               ובהתאם לנוהל חלוקת הדואר בישוב.
 
7.7   המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח
               פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה וביטוח.
 
7.8    זמן אספקת המשלוח נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע"י החנות וביצוע התשלום על ידי הלקוח.
 
7.9  זמן אספקת המוצר תלוי בגורמים שונים כגון זמינות במלאי רצל הספק / יבואן , מורכבות ההתקנה וההרכבה של המכשיר לרבות התוכנות המותקנות עליו , עומסים במעבדת השירות של החברה,
       זמני אספקה של חברת השליחויות וכו'
 
7.10 לאור האמור בסעיף 7.9 חברת EZ-TV תעשה את כל המאמצים לספק ללקוח את המוצר בזמן הקצר והמהיר ביותר , ובמידה ויש עיכוב באספקת המוצר תעשה החברה את כל המאמצים לעדכן את הלקוח 
באמצעות הודעת דואר אלקטרוני , הודעת SMS או הודעת וואטסאפ , יחד עם זאת , זמן אספקה של עד 30 ימי עסקים יחשבו כ " זמן סביר " לאספקת המוצר ללקוח ולא תהווה עילה לביטול עסקה.
 
7.11 במכירות שמצויין בדף המוצר "הזמנה ישירה" זמני אספקת המוצר בהתאם לתקנון צד שלישי וזמני אספקה של עד 60 ימי עסקים יחשבו כ " זמן סביר" ולא יהוו עילה לביטול העסקה.
 
7.12 הזמנות הכוללות תשלום מזומן לשליח יחוייבו בתעריף נוסף וסכומו משתנה מעת לעת בהתאם להסכם עם חברת השליחויות.
 
 
 
8.   קניין רוחני
8.1      האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, תמונות, צילומים, מפות, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב הם 
קניינה של החנותו/או של צדדים שלישיים המיוצגים בחנות והם מוגנים ע"י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
 
8.2     אין להעתיק, לפקסס, להפיץ, להציג, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להכניס שינויים או למכור כל חלק מן התוכן בכלול באתר ללא
              הסכמתה המוקדמת הכתובה והמפורשת של EZ-TV מחשבים .
 
8.3    אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים אתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה
              הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של EZ-TV מחשבים , אלא אם EZ-TV מחשבים התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
 
9.   שירות לקוחות
שירות לקוחות באתר כולל שירות באמצעות מוקד למסירת הודעות , שירות לקוחות במייל , שירות לקוחות באמצעות הודעות SMS , שירות לקוחות באמצעות תוכנת וואטסאפ ושירות לקוחות טלפוני מגיב.
 
10.  אבטחת מידע
10.1     החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.
 
10.2     כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון,
              החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/אואם מידע זה אבדאו יגיע לגורם עוין ו/או יעשה
              בו שימוש שלא בהרשאה.
 
10.3     החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה
              בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
 
10.4     הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר ו/או (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך
              של:  "Peep-Link", "Robot", "Page-Scrape", "Spider"או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק
              ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים
              באמצעים כלשהם (iV) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החנות, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר
              ו/או להזיק לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.
 
10.5.     מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החנות תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול
              דעתה הבלעדי והמוחלט של החנות, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.
 
11.   מדיניות הגנת פרטיות באתר
  הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך
  בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
 
  כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים. אתר EZ-TVמחשבים מאובטח עפ"י
  תקן PCI פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי החנות.
 
12.   המידע שאנו אוספים
בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכדומה, נדרש מידע כמפורט:שם, כתובת, דוא"ל, טלפון כדומה. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה עבור אדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכדומה.
 
13.  מה אנחנו עושים עם המידע
13.1   במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה.
              המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא"ל
              נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
 
13.2    אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך
              זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.
 
13.3.     במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית
              שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים
              הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכדו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.
 
14   המחויבות שלנו לאבטחת מידע
אנו נוקטים אמצעים סבירים על מנת למנוע כניסה לא מורשית למחשבי החנות. אנו עושים כל מאמץ לשמור על המידע מעודכן, ולוודא שימוש נכון בנתונים.
יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.
 
15.   כללי
15.1    החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או
              רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 
15.2.  החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו, אלא אם נכתב אחרת.
 
15.3  הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
 
15.4     רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 
15.5     החנות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.
 
16.   ברירת דין ובוררות
הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (EZ-TVמחשבים והלקוח)
בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות
של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.
 
היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ"ש מוסמך באזור המרכז בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.
 
17. זכויות יוצרים 
 
17.1 חברת EZ-TV תומכת בזכויות יוצרים ומתנגדת בכל תוקף להפרת זכויות יוצרים בכל צורה שהיא ,  כל המידע באתר הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה המלצה להתקנה של תוכנה זו או אחרת ,
אנו מבצעים בקרה על המידע המופיע באתר ומסירים כל תוכן העלול להיות פוגעני או עלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות יוצרים , במידה ומצאתם תוכן המהווה הפרה של זכויות יוצרים , 
על הגולש לדווח למפעילי האתר באופן מידי בהתאם לקישור להסרת תוכן המהווה הפרת זכויות יוצרים המופיע בתחתית האתר " FOOTER". 
 
17.2 אתר "(EZ-TV (EZCAST"  אינו מספק או מאחסן שום תוכן לצפייה ישירה על שרתי האתר  , האתר מספק לגולשיו  קישורים חיצוניים בלבד לתכנים חופשיים המופצים ברשת בחינם, כמו כן כל הקישורים הם למקורות צד שלישי וצוות האתר אינו אחראי לשום תוכן / הפרת זכויות יוצרים או נזק שיגרם לגולש כתוצאה מגלישה באתרים אלו , כל גלישה באתר צד שלישי הינה באחריות הגולש בלבד וכפופה לתקנון השמוש באתר.  
צוות האתר אינו אחראי בשום צורה לתוכן לא חוקי, פוגעני מפר זכויות יוצרים, או הגורם לנזק כלשהוא.
צוות האתר עובר על האתר ומסנן את התוכן אחת לכמה ימים ומוחק כל שידור שאינו מתאים לאתר מבחינה חוקית. כדי לעזור באכיפה,והיה אם ראיתם שידורים הפוגעים בזכויות יוצרים אנא צרו קשר.
*חברת EZ-TV אינה ספקית תוכן או הרחבות ל KODI, ה KBOX עם כל ההגדרות והכנה להורדה של יותר מ 2,000 הרחבות שונות מכל העולם, התקנת ההרחבות תבוצע ע"י המשתמש והינה באחריות המשתמש בלבד, חברת EZ-TV תומכת בזכויות יוצרים ואין לראות בשום דבר מהמוזכר באתר כהצעה או המלצה להתקין או להשתמש בכל צורה שהיא בבהרחבה זו או אחרת! 
 
17.3 אתר "(EZ-TV (EZCAST"  אינו מספק או מאחסן שום תוכן לצפייה ישירה על שרתי האתר  , האתר מספק לגולשיו  קישורים חיצוניים בלבד לתכנים חופשיים המופצים ברשת בחינם, כמו כן כל הקישורים הם למקורות צד שלישי וצוות האתר אינו אחראי לשום תוכן / הפרת זכויות יוצרים או נזק שיגרם לגולש כתוצאה מגלישה באתרים אלו , כל גלישה באתר צד שלישי הינה באחריות הגולש בלבד וכפופה לתקנון השמוש באתר.  
צוות האתר אינו אחראי בשום צורה לתוכן לא חוקי, פוגעני מפר זכויות יוצרים, או הגורם לנזק כלשהוא.
צוות האתר עובר על האתר ומסנן את התוכן אחת לכמה ימים ומוחק כל שידור שאינו מתאים לאתר מבחינה חוקית. כדי לעזור באכיפה,והיה אם ראיתם שידורים הפוגעים בזכויות יוצרים אנא צרו קשר.
 
17.4 האתר פועל בהתאם לנוהל "הודעה והסרה" כפי שנקבע ע"י ביהמ"ש המחוזי בפס"ד א.ל.י.ס. אגודה להגנת יצירות סינמטוגרפיות (1993) בע"מ ואח' נ' רוטר.נט בע"מ ואח'
 
 
 
17.5 המוצרים הנמכרים באתר  נשלחים ללקוח כאשר מותקנת עליהם תוכנת קודי במצב חוקי ללא התקנת הרחבות תוכן וללא תוכן המפר זכויות יוצרים , כל שימוש במכשיר באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים, 
לרבות התקנת הרחבות תוכן ו/או אפליקציות ו/או כל שימוש אחר המהווה הפרת זכויות יוצרים הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח , חברת EZ-TV ומפעילי האתר , אינם אחראים בשום צורה על הפרת זכויות 
שבוצעה על ידי לקוח שרכש מוצר באתרנו.
 
17.6 חברתנו סורקת ומבצעת בקרות על הנתונים והתוכנות המותקנות על המכשירים שנשלחים ללקוחות, במידה והתגלה תוכן המפר זכויות יוצרים על אחד מהמוצרים הנמכרים באתר EZ-TV , 
באחריות הלקוח או בעל הזכויות החוקי לדווח לנו באופן מידי ללא שום דיחוי אודות התוכן המפר , ואנו נעשה ככל שביכולתנו על מנת להסיר את התוכן המדובר.
 
17.7  במידה ויש צורך באחריות הלקוח להעביר אלינו את המוצר על מנת שנסיר את התוכן המפר זכויות יוצרים שהתגלה בהתאם לסעיף 17.6.
 
17.8 כמו כן , חברת EZ-TV תעשה את מיטב המאמצים להסיר את התוכן המפר ממכשירים עתידיים שימכרו באתר ו/או לעדכן לקוחות נוספים בדבר ההפרה שהתגלתה ואף נסייע להם בהסרת התוכן המפר.

18. אחריות ותיקונים

18.1. אחריות על כל מוצר תהיה בהתאם למצויין בדף המוצר.

18.2. עלויות השילוח והאיסוף חזרה של המוצר לצורך תיקונו יחולו על הלקוח בלבד.

18.3. החברה אינה מתחייבת לזמני ההחזרה של מוצר בתיקון , וזמן התיקון יהיה בהתאם למהות התיקון ובכפוף לעומס במעבדת התיקונים של החברה.

18.4. במידה ויש צורך בהחלפת חלק שאינו במסגרת האחריות רשאית החברה לחייב את הלקוח בעבור התיקון או בעבור החלק התקול.

18.5. שימוש שאינו הולם או שאינו בהתאם להוראות ההפעלה של המכשיר , לרבות פתיחת המכשיר או פירוקו , יסיר את האחריות על המכשיר.

18.6. במקרה של מכשיר במצב אובדן גמור שלא ניתן לתקן ויש צורך להחליפו במכשיר חדש , יגבו מהלקוח דמי השתתפות עצמית בגובה 20% מעלות המוצר בעת רכישתו.

18.7 האחריות על המכשיר עצמו היא כפי שמצויין בדף המוצר , אחריות על אביזרים נלווים כגון כבלים, שנאים, כרטיסי זיכרון וכו' - 3 חודשים בלבד!
 
 
תגיות: קודי 2018, קודי 17, קודי 18, קודי 19, סטרימר קודי, סטרימר 2019, קודי 2019, קודי חדש, התקנת קודי, קודי התקנה, התקנת סטרימר, צפייה ישירה, צפייה בקודי, עידן פלוס, הרחבות לקודי, הרחבות לסרטים, הרחבות לסדרות, הרחבות לערוצי ספורט, הרחבות לערוצי עידן פלוס, הרחבות כתוביות, סטרימר עידן פלוס, אבקסיס, סדרות טי וי, סדרות TV, sdarot tv, sdarottv, קודי קמיליון, קודי קאט, KODI CHAMELEON, KODI CAT, KODI 18, KODI 19, KODI 2019, KODI WIZARD, KODI ADD ON, KODI DOWNLOAD, סטרימר שיאומי, שיאומי, xiaomi mi box, mibox, mi box, שיומי, סטרימר שיומי סטרימר לנטפליקס, נטפליקס, Netflix, מנוי לנטפליקס, Netflix Box, Netflix user, נטפליקס חינם, התקנת נטפליקס, סדרות נטפליקס, סרטים נטפליקס, ערוצים נטפליקס, נטפליקס ילדים, נטפליקס ספורט, נטפליקס הרחבות.