סטרימר קודי  - Intel Nuc Kodi Edition - אינטל נוק גירסת קודי בלבד - LIBERELEC KODI 17